ผลไม้อบแห้ง ปริมาณพลังงานและน้ำตาล

ผู้เขียน

กองบรรณาธิการนิตยสารฉลาดซื้อ

เอกสารที่มา

ฉลาดซื้อ 25, 213 (พ.ย. 2561) 25-32

หัวข้อ:

ผลไม้แห้ง -- การแปรรูป. ผลไม้แห้ง -- แง่โภชนาการ.

บทคัดย่อ

การอบแห้งผลไม้เป็นการถนอมรักษา โดยใช้หลักการในการลดความชื้นของอาหารให้อยู่ในระดับที่เชื้อจุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญได้ บางผลิตภัณฑ์อาจเพิ่มความหวานจากเดิมที่อยู่ในเนื้อผลไม้ ในกระบวนการผลิตมีการใช้สารประเภทซัลไฟต์ เพื่อคงสภาพสีของผลไม้ หรือใช้เป็นวัตถุกันเสีย นอกจากนี้ในผลไม้อบแห้งมีการใช้กรดเพื่อช่วยปรับปรุงกลิ่น รส มีสารที่ให้คงรูป เช่น สารส้ม แคลเซียมคลอไรด์ สารที่ใช้เพื่อป้องกันการเกิดสีน้ำตาล ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สารประกอบซัลไฟด์ และมีวัตถุกันเสีย ที่ช่วยในการถนอมหรือยืดอายุการเก็บอาหารหรือช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นสาเหตุในการเสียของผลิตภัณฑ์ประเภทผลไม้