โอคราท็อกซิน เอ ในผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟคั่ว

ผู้เขียน

กองบรรณาธิการนิตยสารฉลาดซื้อ

เอกสารที่มา

ฉลาดซื้อ 25, 213 (พ.ย. 2561) 33-39

หัวข้อ:

อะคราท็อกซินเอ. เมล็ดกาแฟคั่ว -- ละครท็อกซินเอ.

บทคัดย่อ

กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สภาพแวดล้อมและภาวะอากาศ ระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดกาแฟ มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราชนิดไมโคท็อกซิน ที่สามารถผลิตสารพิษ ชื่อ โอคราท็อกซิน เอ (Ochratoxin A; OTA) ที่เป็นอันตรายต่อการบริโภค เมล็ดกาแฟที่ปนเปื้อนเชื้อรานี้แล้ว แม้ว่าจะผ่านการตากแห้ง หรือนำเมล็ดไปคั่วก็ไม่สามารถทำลายเชื้อรานี้ได้ การเก็บรักษาเมล็ดกาแฟ ในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถป้องกันความชื้นได้ ก็เสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อราเพราะเมล็ดกาแฟที่แห้งสามารถดูดความชื้นกลับได้ ซึ่งมีผลเอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา หลังจากเปิดห่อบรรจุภัณฑ์เพื่อนำเมล็ดกาแฟไปบด อาจได้รับความชื้น จึงควรบดพอประมาณที่จะบริโภค และปิดผนึกห่อให้มิดชิด กาแฟที่บดแล้วควรใส่กล่องสุญญากาศ อาจแช่ไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดา ลดโอกาสกลิ่นหืนจากน้ำมันในผงกาแฟ และควรใช้ช้อนแห้งตักผงกาแฟ เพื่อปลอดภัยจากเชื้อราและคงกลิ่นความหอมของกาแฟ