รู้จัก "ไขมันทรานส์" กับประกาศคุมการผลิตในอาหารกลุ่มเบเกอรี่

ผู้เขียน
เอกสารที่มา

วารสาร อพวช 16, 195 (ก.ย. 2561) 56-59

หัวข้อ:

กรดไขมันทรานส์.

บทคัดย่อ

ไขมันทรานส์เป็นการเรียกตามโครงสร้างทางเคมีที่เปลี่ยนไป ในธรรมชาติจะสร้างไขมันซีส (CIS) ซึ่งมีพันธะเคมีอยู่ด้านเดียวกันจัดเป็นกลุ่มไขมันไม่อิ่มตัว ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตราย แต่ในการแปรรูปอาหารมีการใช้กระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปเพื่อลดพันธะคู่ ทำให้ทนความร้อนมากขึ้นเหม็นหืนยาก ทำให้ไขมันไม่อิ่มตัวเป็นอิ่มตัวมากขึ้นและเปลี่ยนรูปจากของเหลวเป็นของแข็งมากขึ้น เช่น เนยขาว ชีส มาการีน ทั้งนี้ หากเติมไฮโดรเจนให้เต็มทั้งระบบจะไม่เกิดไขมันทรานส์ แต่หากเติมบางส่วนจะทำให้เกิดไขมันทรานส์ ซึ่งทำให้เกิดไขมันไม่ดี LDL ก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ประกอบการบางรายใช้โอกาสนี้ โฆษณาข้อความ “ปราศจากไขมันทรานส์” หรือ “ไขมันทรานส์ 0%” บนผลิตภัณฑ์ อาจทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดว่าอาหารชนิดนั้นบริโภคได้มากเพราะไม่มีไขมันทรานส์ แต่ความจริงยังคงมีไขมันอิ่มตัวในปริมาณสูง จึงไม่ควรรับประทานในปริมาณมาก ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงให้ใช้ข้อความ “ปราศจาก/ไม่ใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน ซึ่งเป็นแหล่งหลักของไขมันทรานส์” รวมถึงแสดงปริมาณไขมันทรานส์ได้เฉพาะในฉลากโภชนาการแบบเต็มเท่านั้น โดยแสดงไว้ที่ตำแหน่งใต้ไขมันอิ่มตัว