COFFEE HUB MODEL ตามรอย "เชียงใหม่" เมืองกาแฟจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ

ผู้เขียน

รุจรดา วัฒนาโกศัย

เอกสารที่มา

SME Thailand magazine 14, 164 (ก.ย. 2561) 50-52

หัวข้อ:

กาแฟ -- เชียงใหม่. สินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์.

บทคัดย่อ

จังหวัดเชียงใหม่ผลักดันยุทธศาสตร์เชียงใหม่เมืองกาแฟ (Chiang mai coffee hub) เนื่องจากมีความโดดเด่นด้านซัพพลายเชนที่ครบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมการผลิตไปจนถึงการบริโภคกาแฟคุณภาพเยี่ยม สำหรับต้นน้ำเริ่มจากการคัดสายพันธุ์กาแฟ แปลงปลูก พัฒนาสายพันธุ์ เช่น กาแฟเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด พื้นที่ปลูกได้รับเครื่องหมาย GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กลางน้ำคือ การแปรรูป มีโรงคั่วและโรงงานผลิตที่ต้องการมาตรฐาน อย. GMP ISO และ HACCP รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการศูนย์เสียลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ปลายน้ำคือ การพัฒนาในด้านการตลาดและสร้างภาพลักษณ์ให้กับกาแฟ ยกตัวอย่าง กาแฟวาวี ที่ทำตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของธุรกิจ ต้นน้ำคือ ไร่กาแฟอยู่ที่ดอยช้าง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กลางน้ำคือ โรงคั่วที่ใช้มาตรฐาน GMP HACCP และมาตรฐานออร์แกนิกทั้งจากยุโรปและอเมริกา ปลายน้ำคือ ร้านกาแฟวาวีมีอยู่ 21 สาขาทั่วประเทศและมีแผนจะเปิดร้านกาแฟออร์แกนิกโดยเฉพาะ