รู้เท่าทันคอลลาเจน

ผู้เขียน

ประพจน์ เภตรากาศ

เอกสารที่มา

ฉลาดซื้อ 25, 213 (พ.ย. 2561) 62-63

หัวข้อ:

คอลลาเจน. คอลลาเจน -- การสกัด.

บทคัดย่อ

คอลลาเจนเป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นตามธรรมชาติ เป็นส่วนประกอบหลักของเนื้อเยื้อเกี่ยวพันที่เป็นส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น เอ็นกล้ามเนื้อ เอ็นกระดูก กระดูก กระดูกอ่อน ผิวหนัง หลอดเลือด โปนตีนจะถูกย่อยเป็นกรดอะมิโน กรดอะมิโนในคอลลาเจนจะพบมากที่สุดในร่างกาย แต่เมื่อร่างกายแก่ตัวลงจะสร้างคอลลาเจนน้อยลง ทำให้กล้ามเนื้อกระดูก กระดูกอ่อน เสื่อมและอ่อนแอ การกินอาหารให้ครบทุกหมู่ การออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนได้เพียงพอ โดยอาหารที่เพิ่มคอลลาเจนมีหลายชนิด เช่น หนังหมู ซุปกระดูก นม ไข่ เนื้อสัตว์