ตะไคร้ กับบทพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

ผู้เขียน
เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 688 (ก.พ. 2562) 84-85

หัวข้อ:

ตะไคร้. ตะไคร้ -- สรรพคุณทางยา.

บทคัดย่อ

ตะไคร้เป็นพืชสมุนไพรท้องถิ่นในประเทศแถบเอเชียเขตร้อน ลักษณะคล้ายหญ้า มีใบสูงยาวและมีกลิ่นเฉพาะตัว นำมาประกอบอาหาร ทำเครื่องดื่ม และนำไปใช้ในด้านอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมสบู่ เครื่องสำอาง การบำบัดด้วยกลิ่น หรือสกัดเป็นยา มีบางงานวิจัยเกี่ยวกับผลของตะไคร้ต่อสุขภาพในด้านต่างๆ ยกตัวอย่าง น้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากตะไคร้ช่วยยับยั้งแบคทีเรียบางชนิดที่อาจก่อให้เกิดกลิ่นปาก โลชั่นกันยุงและตัวริ้นผสมน้ำมันตะไคร้ น้ำมันบำรุงเส้นผมผสมน้ำมันสกัดจากตะไคร้ช่วยลดรังแค การใช้น้ำมันหอมระเหยสกัดจากตะไคร้รักษาผู้ป่วยโรคเรื้อน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่จะยืนยันประสิทธิภาพของการรักษาหรือคุณประโยชน์ต่อสุขภาพได้อย่างชัดเจน จึงควรมีการศึกษาค้นคว้าต่อไป ดังนั้น ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากตะไคร้จึงควรใส่ใจและระมัดระวัง เช่น บริโภคตะไคร้ในปริมาณและวิธีการที่เหมาะสมตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นอายุ สภาพร่างกาย ปัญหาสุขภาพ ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร และศึกษาข้อมูลบนฉลากก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีสารสกัดจากตะไคร้ก่อนเสมอ