คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. ครีเอต ยกงานวิจัยมาเปิดตลาด อัพราคามันสำปะหลังไทย

ผู้เขียน

สุจิต เมืองสุข

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 688 (ก.พ. 2562) 50-51

หัวข้อ:

มันสำปะหลัง -- ไทย. มันสำปะหลัง -- การแปรรูป.

บทคัดย่อ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแปรรูป ผลิตภัณฑ์ที่ได้ประกอบด้วยวาฟเฟิลอบกรอบ รสมัทฉะชาเขียวญี่ปุ่น และบลูเบอร์รี่และมันสำปะหลังอบกรอบรสดั้งเดิม รสสมุนไพร และน้ำพริกเผา เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่หัวมันสำปะหลังสด ซึ่งมีราคากิโลกรัมละ 2-3 บาท สามารถผลิตเป็นฟลาวแป้งมันสำปะหลัง กิโลกรัมละ 25-30 บาท จากนั้นนำฟลาวมันสำปะหลังมาผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อผลิตเป็นวาฟเฟิลอบกรอบ มีราคากิโลกรัมละ 1,000 บาท สำหรับมันสำปะหลังอบกรอบมุ่งพัฒนาเป็นขนมขบเคี้ยวสำหรับผู้รักสุขภาพ ทดแทนผู้ชอบมันฝรั่งทอด เพราะใช้กระบวนการอบแทนการทอด และยังปราศจากสารกลูเต็น ทุกผลิตภัณฑ์ผลิตภายใต้แบรนด์และมีผู้ประกอบการนำไปผลิตและจัดจำหน่ายทั้งช่องทางออนไลน์ เฟซบุ๊ก และไลน์