อาหารจากสาหร่ายขนาดเล็ก

ผู้เขียน

นารินทร์ จันทร์สว่าง

เอกสารที่มา

จดหมายข่าว วว 22, 2 (ก.พ. 2562) 10

หัวข้อ:

บทคัดย่อ

สาหร่ายขนาดเล็กหรือจุลสาหร่าย (microalgae) เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีลักษณะบางอย่างคล้ายพืช ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า คุณค่าอาหารจากสาหร่ายขนาดเล็ก ประกอบไปด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร เอนไซม์ วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ เช่น วิตามินเอ ซี บี1 บี2 ไนอะซีน ไอโอดีน โพแทสเซียม เหล็ก แมงกานีส และแคลเซียม ในประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีนำสาหร่ายมาเป็นแหล่งอาหารหลัก สาหร่ายที่นำมาใช้ประโยชน์ทางด้านอาหาร เช่น สาหร่ายคลอเรลลา (Chlorella) สาหร่ายฮีมาโตคอกคัส (Hematococcus) สาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina) ซึ่ง