วิจัยล่าสุด น้ำเมาแค่ ๑ ดริ๊งก์ก็ทิ้งสุขภาพ

ผู้เขียน

สันต์ หัตถีรัตน์

เอกสารที่มา

หมอชาวบ้าน 40, 475 (พ.ย. 2561) 28-31

หัวข้อ:

สุรา. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์.

บทคัดย่อ

น้ำเมา หมายถึง เหล้ากลั่น เหล้าหมัก ยาดอง หรือเครื่องดื่มที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ผสมอยู่ มีงานวิจัยในวารสารการแพทย์ฉบับหนึ่ง เมื่อ 23 ส.ค. 2561 ปรากฏว่าใน พ.ศ. 2559 คนทั่วโลกประมาณ 2,400 ล้านคน หรือ 32.5 เปอร์เซ็นต์ ดื่มน้ำเมา โดยประเทศที่ร่ำรวยจะมีคนดื่ม “น้ำเมา” มาก ประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง มีคนดื่ม “น้ำเมา” น้อยลง ประเทศที่มีรายได้น้อยมีสัดส่วนชายที่ดื่ม “น้ำเมา” สูงกว่าหญิง การดื่ม “น้ำเมา” เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับที่ 7 ต่อการเสียชีวิต รองจากความดันเลือดสูง การสูบบุหรี่ น้ำหนักแรกเกิดน้อยหรือการคลอดก่อนกำหนด เบาหวาน ความอ้วน และมลพิษ ตามลำดับ การวิจัยนี้ยังพบว่าปริมาณการดื่ม “น้ำเมา” ที่ช่วยป้องกันสุขภาพ คือ ไม่ดื่มเลย