พื้นคอนกรีตเก็บเกี่ยวพลังงานได้

ผู้เขียน
เอกสารที่มา

ก๊าซไลน์ 29, 110 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 8

หัวข้อ:

คอนกรีต. พลังงานไฟฟ้า.

บทคัดย่อ

บริษัท Laurence Kemball-Cook ได้คิดค้นเทคโนโลยี Pavegen ขึ้นเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้า โดยหลักการทำงานคือ เมื่อเดินหรือวิ่งบนพื้นชนิดพิเศษที่ต่อลงไปยังตัวรับแรงกดซึ่งฝังอยู่ใต้ถนน จะเกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้น ซึ่งการเดินหรือวิ่งบนพื้น Pavegen สามารถให้กำเนิดพลังงานไฟฟ้าประมาณ 5 วัตต์ หรือ 12-48 โวลต์ และในปัจจุบันมีการพัฒนาให้ผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น 20 เท่า พลังงานไฟฟ้าที่ได้นำไปใช้ในอุปกรณ์หลายชนิดที่ติดตั้งไว้ในบริเวณนั้น เช่น แท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือ เสาไฟฟ้า ตัวรับ-ส่งสัญญาณ WiFi ป้ายไฟและป้ายโฆษณา ฯลฯ