แปรรูปกระดาษใยสับปะรด เติมไอเดีย-ตอบโจทย์คนยุค 4.0

ผู้เขียน

ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 683 (พ.ย. 2561) 99-100

หัวข้อ:

กระดาษ. สับปะรด -- การแปรรูป.

บทคัดย่อ

การแปรรูปวัสดุหรือวัตถุดิบที่ไม่ใช้แล้วเป็นวิธีการหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม คุณพลพงษ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์ ที่เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ได้นำใบสับปะรดมาแปรรูปเป็นกระดาษจากใยสับปะรด ผลิตเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ กระเป๋าใส่บัตร และที่พันหูฟัง ก่อตั้งขึ้นเป็นโครงการชื่อ Ever Leaves สินค้าจากใยสับปะรดมีความทนทาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรกรให้มีราคาสูงมากกว่า 20 เท่า นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังมีรูปแบบที่ทันสมัยตอบโจทย์การใช้งานกับเครื่องมืออุปกรณ์ในยุคปัจจุบัน มีการโปรโมตและขายสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มฐานผู้บริโภคอีกด้วย