ฉลากมะเร็งในร้านกาแฟ

ผู้เขียน

แก้ว กังสดาลอำไพ

เอกสารที่มา

ฉลาดซื้อ 25, 208 (มิ.ย. 2561) 64-66

หัวข้อ:

กาแฟ. สารก่อมะเร็ง. อะคริลาไมด์.

บทคัดย่อ

California’s Proposition 65 เป็นกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีเป้าประสงค์ในการปกป้องผู้บริโภคจากอันตรายที่เกิดจากการได้รับสารพิษในน้ำดื่ม รวมถึงอาหารที่เป็นของเหลวต่างๆ ซึ่งอาจก่อมะเร็งและความพิการของทารก โดยผู้ประกอบการต้องมีการเตือนผู้บริโภคก่อนการสัมผัสอาหารเหล่านั้น ซึ่งในปี 2518 ผู้พิพากษาในลอสแองเจลิสได้ตัดสินให้ร้านกาแฟต้องมีป้ายเตือนให้ผู้บริโภคระลึกว่า การดื่มกาแฟนั้นมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเนื่องจากมีสารก่อมะเร็งซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการคั่วเมล็ดกาแฟ