กิน HYDROLYZED COLLAGEN ดีไหม

ผู้เขียน

แก้ว กังสดาลอำไพ

เอกสารที่มา

ฉลาดซื้อ 25, 212 (ต.ค. 2561) 64-66

หัวข้อ:

คอลลาเจน. เจลาติน. โปรตีนไฮโดรไลเสต.

บทคัดย่อ

ข้อมูลการวิจัยทางการแพทย์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กล่าวว่า Hydrolyzed collagen ช่วยลดอาการปวดตามข้อต่อของร่างกาย เช่น ข้อเข่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีประโยชน์ต่อคนปกติแต่จะได้ผลดีในคนที่ปวดเข่า ปวดข้อ เป็นการบรรเทาให้เจ็บน้อยลง อย่างไรก็ดีแม้จะมีบทความวิจัยทางวิชาการที่สนับสนุนว่า Hydrolyzed collagen อาจลดปัญหาความเสื่อมของข้อต่อต่างๆ ในร่างกายได้แต่เป็นงานวิจัยในลักษณะการบำบัดรักษา ห้ามนำมาใช้ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เนื่องจากยังไม่มีการทดสอบประสิทธิภาพอย่างถูกต้องตามวิธีของยาโดยทั่วไป