"เห็ดตับเต่า" ของชาวบ้านสามเรือน

ผู้เขียน

กฤช เหลือลมัย

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 686 (ม.ค. 2562) 116-117

หัวข้อ:

เห็ดตับเต่า. เห็ดตับเต่า -- การแปรรูป.

บทคัดย่อ

บ้านสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเห็ดตับเต่ามากกว่าที่อื่นๆ เห็ดตับเต่า (King bolete mushroom) มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีไขมันน้อย ใยอาหารสูง มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าเห็ดหอม เห็ดออรินจิและเห็ดนางฟ้า ซึ่งนักวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ทำวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดตับเต่า อาทิ เห็ดตับเต่าอบแห้ง ดองน้ำเกลือ แช่แข็ง ทำเป็นข้าวเกรียบทอด น้ำพริกเผา ชาแห้ง น้ำสมุนไพรพร้อมดื่ม ขนมเปี๊ยะ แหนม และเห็ดตับเต่าสวรรค์ ผลวิจัยนี้นอกจากเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดตับเต่าแล้ว ยังช่วยฟื้นฟูสภาพพื้นที่ลุ่มของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกทางหนึ่งด้วย