อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น

สุภาษิต

อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น

ความหมาย

เมื่ออยู่บ้านผู้อื่นก็อย่าอยู่เฉยๆ ให้ช่วยเขาทำงานบ้าง

ตัวอย่าง

ชบาไปเที่ยวต่างจังหวัดและไปพักอยู่บ้านเพื่อน เธอก็ช่วยเหลือเพื่อนทำงานบ้านตลอดเพราะเธอมองว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น

สุวิทย์ไปอาศัยอยู่บ้านน้า แม่เขาก็เตือนเสมอว่า อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น แต่เขาก็ไม่ฟังและไม่ช่วยเหลือน้าเลย