อย่าหวังน้ำบ่อหน้า

สุภาษิต

อย่าหวังน้ำบ่อหน้า

ความหมาย

อย่าคาดหวังกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง

ตัวอย่าง

คนเราอยากรวย อยากมีเงินใช้ก็ต้องเก็บออม อย่าหวังน้ำบ่อหน้า ว่าสักวันจะถูกลอตเตอรี่

เมื่อเดินทางไปต่างจังหวัดและรู้ว่าน้ำมันรถเหลือน้อย ก็ควรจะเข้าปั๊มเติมทันที อย่าหวังน้ำบ่อหน้าว่าข้างหน้าอาจจะมีปั๊มน้ำมัน เพราะหากน้ำมันหมดระหว่างทางจะลำบาก