หน้าไหว้หลังหลอก

สุภาษิต

หน้าไหว้หลังหลอก

ความหมาย

คนที่ต่อหน้าแสดงพฤติกรรมที่ดี แต่พอลับหลังกลับแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดี

ตัวอย่าง

สมศรีมักบอกลูกน้องเสมอว่า ถ้ามีอะไรให้พูดต่อหน้าตรง ๆ เลยเพราะเธอไม่ชอบคนที่หน้าไหว้หลังหลอก

พนักงานใหม่เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก ต่อหน้าผู้บริหารทำเป็นขยันแค่พอลับหลังนั้นแสดงอาการขี้เกียจขึ้นมาทันที