หนูตกถังข้าวสาร

สุภาษิต

หนูตกถังข้าวสาร

ความหมาย

ผู้ชายที่ยากจนได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ร่ำรวย

ตัวอย่าง

ลูกชายคนงานก่อสร้างกลายเป็นหนูตกถังข้าวสาร ได้แต่งงานกับลูกสาวเจ้าของโรงงาน

สุชาติหวังจะแต่งงานกับลูกสาวคนข้างบ้านเพราะเห็นว่าบ้านเธอร่ำรวยเพื่อจะให้ตัวเองได้เป็นหนูตกถังข้าวสาร