หน้าซื่อใจคด

สุภาษิต

หน้าซื่อใจคด

ความหมาย

คนที่มีสีหน้าดูซื่อ แต่จริง ๆ แล้วคดโกง

ตัวอย่าง

ฉันรู้นิสัยเพื่อนฉันดีว่าเป็นคนหน้าซื่อใจคด ดูหน้าตาใสซื่อก็จริง แต่ชอบโกงเพื่อน

เถ้าแก่รับคนงานเข้ามาทำงานที่บ้าน แต่ปรากฏว่าคนงานนั้นหน้าซื่อใจคด แอบขโมยเงินของเถ้าแก่