หนังหน้าไฟ

สุภาษิต

หนังหน้าไฟ

ความหมาย

ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนก่อนผู้อื่น

ตัวอย่าง

เวลาลูกกระทำความผิดมา พ่อแม่ก็ต้องคอยเป็นหนังหน้าไฟ คอยรับผิดชอบแทนลูกตลอด

สุนีย์ต้องยอมเป็นหนังหน้าไฟอยู่ตลอด เวลาที่ลูกน้องตนทำงานผิดพลาด