หมาหยอกไก่

สุภาษิต

หมาหยอกไก่

ความหมาย

การที่ผู้ชายแสดงพฤติกรรมหยอกล้อ พูดทีเล่นทีจริงกับผู้หญิง

ตัวอย่าง

เพื่อนฉันชอบทำตัวหมาหยอกไก่ ชอบพูดหยอกล้อผู้หญิงไปเรื่อย

แอนไม่ชอบผู้ชายที่ชอบทำตัวแบบหมาหยอกไก่ เพราะคิดว่าผู้ชายแบบนี้ไม่มีความจริงจัง