หนอนบ่อนไส้

สุภาษิต

หนอนบ่อนไส้

ความหมาย

ฝ่ายตรงข้ามที่เข้ามาทำทีเป็นพวก

ตัวอย่าง

ผู้จัดการสงสัยว่าที่ทำงานตนจะมีหนอนบ่อนไส้เพราะรู้สึกว่าคู่แข่งขันจะรู้ทันแผนการทำงานของบริษัทตลอด

ซีซ่าแกล้งเป็นทำดีกับเพื่อน แต่จริง ๆ แล้วเขาเป็นหนอนบ่อนไส้คอยเอาเรื่องของเพื่อนไปเล่าให้คู่อริฟัง