ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

สุภาษิต

ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

ความหมาย

พ่อแม่เป็นอย่างไรลูกก็เป็นเช่นนั้น

ตัวอย่าง

มะลิเป็นคุณหมอ พอมีลูก ลูกก็เป็นคุณหมอเหมือนกัน ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริง ๆ

สมชายเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ลูกชายเขาก็มีแววจะสานต่ออาชีพนี้ ดูท่าทางลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น