ลูกไก่ในกำมือ

สุภาษิต

ลูกไก่ในกำมือ

ความหมาย

ผู้ที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจ หรือผู้ที่ไม่มีทางหนีหรือต่อสู้ได้

ตัวอย่าง

นกเป็นลูกจ้างของเถ้าแก่ร้านข้าว แต่ก็เหมือนเป็นลูกไก่ในกำมือเขาเขาจะให้ทำอะไรก็ไม่สามารถจะขัดได้

เสือไม่ชอบเป็นลูกไก่ในกำมือของหัวหน้า จึงตัดสินใจลาออกจากงานมาประกอบธุรกิจของตัวเอง