ลูบหน้าปะจมูก

สุภาษิต

ลูบหน้าปะจมูก

ความหมาย

การทำอะไรที่เด็ดขาดจริงจังไม่ได้ เพราะเกรงว่าจะไปกระทบต่อพวกพ้องตนเอง

ตัวอย่าง

หากหัวหน้างานจะเลือกปฏิบัติต่อลูกน้องที่เป็นญาติตนเองแบบลูบหน้าปะจมูกก็จะทำให้ลูกน้องคนอื่นไม่อยากจะร่วมงานด้วย

ผู้บริหารสั่งสอบสวนพนักงานทุกคนกรณีที่มีสินค้าสูญหาย โดยไม่สนใจว่าจะลูบหน้าปะจมูก