ลิ้นกระดาษทราย น้ำลายเชลแล็ก

สุภาษิต

ลิ้นกระดาษทราย น้ำลายเชลแล็ก

ความหมาย

การประจบประแจง เพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่าง

ตัวอย่าง

มะลิได้เลื่อนตำแหน่งก็เพราะลิ้นกระดาษทราย น้ำลายเชลแล็ก ไม่ใช่ได้มาเพราะความสามารถเลย

วิชาญยอมเป็นคนลิ้นกระดาษทราย น้ำลายเชลแล็ก เพื่อให้ตนเองได้เป็นใหญ่เป็นโตในงาน