ลิงได้แก้ว

สุภาษิต

ลิงได้แก้ว

ความหมาย

ผู้ที่ไม่รู้คุณค่าแก่สิ่งที่มีคุณค่าหรือสิ่งที่ได้มา

ตัวอย่าง

มานะมีโน้ตบุคแต่ก็ไม่เคยเอามาใช้งาน จนสุดท้ายใช้งานไม่ได้ จึงมานึกเสียดาย เหมือนลิงได้แก้ว

ฉันซื้อจักรยานให้น้อง แต่เขาก็ไม่ได้ปั่น สุดท้ายก็เหมือนลิงได้แก้วเพราะน้องไม่ชอบปั่นออกกำลังกาย