รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม

สุภาษิต

รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม

ความหมาย

การเรียนรู้หรือศึกษาไว้ ไม่ได้อยากลำบากหรือเสียหายอะไร

ตัวอย่าง

ต้นพยายามหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคโควิด เพราะเขาคิดว่า รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหามซึ่งไม่ได้เสียหายอะไรที่จะเรียนรู้

แม่พาลูกไปเรียนว่ายน้ำช่วงปิดเทอม พวกเหล่านี้รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหามเผื่อจำเป็นจะต้องใช้ในอนาคต