รู้หน้าไม่รู้ใจ

สุภาษิต

รู้หน้าไม่รู้ใจ

ความหมาย

คนที่สร้างภาพให้ตนเองดูดี แต่ภายในนั้นตรงกันข้าม

ตัวอย่าง

คนข้างบ้านฉันดูภายนอกเป็นคนใจดีมาก แต่ก็รู้หน้าไม่รู้ใจ เพราะแท้จริงแล้วเขาเป็นคนโหดร้าย

คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจ จะทำอะไรก็ต้องคิดให้ดีเสียก่อน เพราะจะทำให้เกิดอันตรายได้