รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี

สุภาษิต

รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี

ความหมาย

การรู้จักเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ลำบากหรืออันตรายได้

ตัวอย่าง

สุชาติรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร เขาก็สามารถเอาตัวรอดได้ตลอด

เพื่อนฉันเป็นคนที่เชื่อคนง่าย ไม่สามารถรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีได้ โดนเพื่อนหลอกใช้เป็นประจำ