รีดเลือดกับปู


สุภาษิต

รีดเลือดกับปู

ความหมาย

การบังคับเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับคนที่ไม่มีจะให้

ตัวอย่าง

เจ้าของร้านค้ารีดเลือดกับปู บังคับให้ลูกน้องจ่ายค่าชดใช้ที่ทำของเสียหายทั้งที่ลูกน้องก็ไม่มีเงินจะจ่าย

วัยรุ่นติดยาเสพติดคอยรีดเลือดกับปูเด็กนักเรียนที่เดินทางไปโรงเรียนเป็นประจำ