รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

สุภาษิต

รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

ความหมาย

การทำอะไรออกมาไม่ดีหรือผิดพลาด แต่กลับไปโทษคนอื่น

ตัวอย่าง

นายเอสอบได้ที่สุดท้ายของห้อง เพราะเขาไม่ตั้งใจเรียน แต่ก็รำไม่ดีโทษปี่โทษกลองกลับไปหาว่าพ่อแม่ไม่ให้ตนเรียนพิเศษ

สมศรีทำงานพลาดแต่กลับไปโทษเพื่อนร่วมงาน รำไม่ดีโทษปี่โทษกลองจนไม่มีใครอยากคบกับเขาด้วย