รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ

สุภาษิต

รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ

ความหมาย

หากต้องการให้รักกันนานๆ ก็ต้องรู้จักอภัยกัน แต่หากไม่สามารถให้อภัยกันได้ก็อาจจะทำให้รักกันไม่นาน

ตัวอย่าง

ไก่กับกุ้งเป็นแฟนกัน ต่างคนต่างให้อภัยกันตลอด เพราะพวกเขาคิดว่ารักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อจึงจะทำให้รักกันได้นาน

สองสามีภรรยาต้องเลิกกัน เพราะหลัง ๆ ไม่ค่อยเข้าใจกัน จึงไม่สามารถที่จะรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อได้