รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา


สุภาษิต

รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา

ความหมาย

คนที่ประพฤติตัวดี หรือมีความตั้งใจ ก็จะมีความสุขหรือประสบความสำเร็จส่วนคนที่ประพฤติตัวไม่ดี หรือไม่ตั้งใจ ก็จะเจอความลำบาก

ตัวอย่าง

ประวิทย์ไม่ค่อยตั้งใจเรียน จึงทำให้เขาสอบตกและซ้ำชั้น เหมือนคำที่ว่า รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา

เวลานัทจะทำอะไรชอบนึกเสมอว่า รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา เขาจึงปฏิบัติตัวเป็นคนดีตลอดจึงทำให้เขามีแต่ความสุข