ยุแยงตะแคงรั่ว


สุภาษิต

ยุแยงตะแคงรั่ว

ความหมาย

การพูดยุงแยงให้คนสองฝ่ายผิดใจกัน แตกแยก หรือทะเลาะกัน

ตัวอย่าง

มะลิชอบพูดยุแยงตะแคงรั่วให้สามีตนเองรู้สึกไม่ดีกับญาติพี่น้องเรื่องแบ่งสมบัติ

ป้าข้างบ้านมักจะพูดยุแยงตะแคงรั่วให้เพื่อนบ้านผิดใจกันและทะเลาะกัน