ยุให้รำตำให้รั่ว


สุภาษิต

ยุให้รำตำให้รั่ว

ความหมาย

ยุยงให้แตกแยก หรือให้ผิดใจกัน

ตัวอย่าง

ชะเอมเป็นคนที่ชอบยุให้รำตำให้รั่ว ชอบใส่ความยุให้เพื่อนทะเลาะกันตลอด

ประสิทธิ์ไม่ชอบคนจำพวกยุให้รำตำให้รั่ว เพราะจะทำให้คนแตกแยกกันได้