ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ


สุภาษิต

ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ

ความหมาย

การถูกห้ามกระทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่เหมือนยิ่งอยากกระทำ

ตัวอย่าง

คุณครูห้ามนักเรียนไม่ให้ออกนอกโรงเรียนในเวลาเรียน แต่ก็ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุนักเรียนยังออกไปอยู่ดี

แม่ห้ามลูกไม่ให้กลับบ้านดึก ๆ แต่ลูกก็ยังกลับดึกตลอด ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ