มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท


สุภาษิต

มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท

ความหมาย

การรู้จักเก็บหอมรอมริบ เก็บสะสมทีละเล็กทีละน้อย

ตัวอย่าง

แม่สอนให้รู้จักเก็บออม มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท จนเก็บเงินซื้อรถยนต์เองได้

แหม่มยึดคติมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อยากได้อะไรก็ต้องเก็บเงินซื้อเอง