มือถือสาก ปากถือศีล


สุภาษิต

มือถือสาก ปากถือศีล

ความหมาย

คนที่แสดงให้คนอื่นเห็นว่าตนเองเป็นคนดีมีศีลธรรมแต่ความเป๋นจริงกลับประพฤติตัวไม่ดี

ตัวอย่าง

ผู้บริหารกำชับพนักงานว่าห้ามมีการทุจริตในการทำงาน แต่ก็เหมือนมือถือสาก ปากถือศีลเพราะเขากลับทำเรื่องทุจริตเสียเอง

แอมมี่เป็นคนมือถือสาก ปากถือศีล ชอบตำหนิเพื่อนที่ไม่ทำความสะอาดห้องเรียน ทั้ง ๆที่เธอก็ชอบทิ้งขยะในห้องเรียน