มะพร้าวยิ่งแก่ยิ่งมัน


สุภาษิต

มะพร้าวยิ่งแก่ยิ่งมัน

ความหมาย

มีอายุและมีคุณค่าหรือมีประโยชน์

ตัวอย่าง

หัวหน้าฉันมีประสบการณ์ในการทำงานเป็นอย่างมาก เชี่ยวชาญหลายเรื่องเหมือนมะพร้าวยิ่งแก่ยิ่งมัน

ป้าข้างบ้านเป็นคนที่มีน้ำใจมาก ๆ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนมาตลอดเหมือนมะพร้าวยิ่งแก่ยิ่งมัน