มะนาวไม่มีน้ำ


สุภาษิต

มะนาวไม่มีน้ำ

ความหมาย

การพูดห้วน ๆ ไม่ไพเราะ แข็งกระด้าง

ตัวอย่าง

เอ็มชอบพูดกับผู้ใหญ่เหมือนมะนาวไม่มีน้ำ ทำให้ผู้ใหญ่ไม่ค่อยปลื้ม

น้ำเป็นคนจิตใจดี แต่ชอบพูดห้วน ๆ จนหลายคนมองว่าเขาเป็นคนพูดแบบมะนาวไม่มีน้ำ