ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ


สุภาษิต

ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ

ความหมาย

การให้รู้จักกาละเทศะ รู้จักที่ต่ำที่สูง สิ่งไหนควรทำไม่ควรทำ

ตัวอย่าง

สมยศเป็นคนรู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ เพื่อน ๆ จึงรักเขามาก

เดวิดโดนเจ้านายตำหนิเสมอ เพราะเขาเป็นคนไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ ชอบทำตัวตีเสมอเจ้านาย