ฟาดงวงฟาดงา


สุภาษิต

ฟาดงวงฟาดงา

ความหมาย

การเอะอะอาละวาด ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม

ตัวอย่าง

น้องที่ทำงานด้วยกันเวลาไม่พอใจการตัดสินของหัวหน้าก็จะชอบฟาดงวงฟาดงา

เมื่อเพื่อนบ้านทะเลาะกันกับแฟนทีไร ก็จะฟาดงวงฟาดงากัน อาละวาดกันทั้งคู่