ฟ้าหลังฝน


สุภาษิต

ฟ้าหลังฝน

ความหมาย

ความสดใสที่รออยู่ หลังจากที่ผ่านปัญหาอุปสรรคไป

ตัวอย่าง

มะลิมองว่าหากผ่านพ้นอุปสรรคในวันนี้ไปได้ ก็คิดว่า ฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอ

แม้สมศักดิ์จะเจอปัญหาอะไร เขาก็เชื่อว่า ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอ