ฟังหูไว้หู


สุภาษิต

ฟังหูไว้หู

ความหมาย

การรับฟังเรื่อง แต่ยังไม่เชื่อทั้งหมด

ตัวอย่าง

ป้าข้างบ้านฉันเล่าว่าลูกเขาร่ำรวย มีแฟนเป็นเจ้าของร้านทอง แต่ฉันก็ฟังหูไว้หู ไม่เชื่อทั้งหมด

เจ้าของโรงงานแจ้งพนักงานว่าจะให้โบนัสคนละ 10 เท่า แต่ก็ไม่มีใครเชื่อ ฟังหูไว้หูเพราะแต่ละคนรู้อยู่ว่ากำไรปีนี้ลดลง