ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด


สุภาษิต

ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด

ความหมาย

การฟังความไม่ชัดเจน ไม่เข้าใจ แล้วนำไปตีความ ไปพูดต่อแบบผิด ๆ

ตัวอย่าง

เพื่อนฉันเป็นคนจำพวกฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด เวลาฟังใครเล่าอะไร ก็ฟังไม่เคยจบแล้วก็เอาไปพูดกับคนอื่นอย่างไม่ถูกต้อง

มาลีฟังแนวคิดในการทำงานของผู้บริหารมา แต่ก็ฟังไม่ได้ศัพท์จับมากระเดียดนำมาใช้ในการทำงานแบบผิด ๆ ถูก ๆ