ฟังความข้างเดียว


สุภาษิต

ฟังความข้างเดียว

ความหมาย

การเชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่รับฟังเหตุผลจากอีกฝ่าย

ตัวอย่าง

พี่กับน้องทะเลาะกัน แต่แม่กลับฟังความข้างเดียวจากคนน้อง ไม่รับฟังเหตุผลที่คนพี่อธิบายให้ฟัง

หัวหน้าด่วนสรุปว่าลูกน้องตนเองผิด เพราะฟังความข้างเดียวจากผู้อื่นโดยไม่ถามไถ่เรื่องราวจากลูกน้องตนเองเลย