ฟังหูซ้ายทะลุหูขวา

สุภาษิต

ฟังหูซ้ายทะลุหูขวา

ความหมาย

การที่บอกหรือสอนอะไรก็ไม่ตั้งใจฟัง หรือทำไปก็ไม่ได้ผล

ตัวอย่าง

เมื่อฉันสอนงานนักศึกษาช่วยงาน เขาไม่ค่อยจะสนใจฟังนัก ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาเวลาจะทำงานอะไรก็จะคอยถามตลอด

พนักงานไม่ตั้งใจฟังเมื่อหัวหน้ามอบหมายงาน ฟังหูซ้ายทะลุหูขวา ทำให้งานออกมาผิดพลาด