ฝากปลาไว้กับแมว


สุภาษิต

ฝากปลาไว้กับแมว

ความหมาย

การฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้กับคนที่ชอบสิ่งนั้นอยู่แล้ว หรือการไว้ใจกับคนที่ไม่น่าไว้ใจจึงอาจทำให้มีโอกาสที่จะสูญเสียได้

ตัวอย่าง

เถ้าแก่รู้อยู่ว่าลูกน้องมีปัญหาเรื่องเงิน แต่ก็ยังจะฝากเงินให้เขาเอาไปฝากธนาคารเหมือนฝากปลาไว้กับแมว

คนข้างบ้านมีนิสัยลักเล็กขโมยน้อย เมื่อฉันไม่อยู่บ้าน ฉันไม่เคยขอช่วยให้เขาช่วยดูแลบ้านให้ไม่คิดจะฝากปลาไว้กับแมวเด็ดขาด