ฝนทั่งให้เป็นเข็ม


สุภาษิต

ฝนทั่งให้เป็นเข็ม

ความหมาย

การใช้ความพยายามอย่างเต็มที่จนประสบผลสำเร็จ

ตัวอย่าง

นักเรียนคนนี้เป็นคนตั้งใจเรียน ตั้งใจอ่านหนังสือ จนสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังได้เหมือนฝนทั่งให้เป็นเข็ม

การที่คนจะประสบความสำเร็จเป็นฝนทั่งให้เป็นเข็มได้นั้น ก็ต้องใช้ความพยายามความอดทนเป็นอย่างสูง